TESLİMAT VE İADE ŞARTLARI

TESLİMAT ŞARTLARI

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

ALICI, sitede bulunan, sözleşme konusu hizmetin/ürünün temel nitelikleri, satış fiyatını ve ödeme şekline dair açıklamaları okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, mesafeli satış/hizmet sözleşmesinin kurulmasından önce, satın alınan hizmete/ürüne ait temel özellikleri, hizmetlerin/ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, satın aldığı sözleşme konusu ürünün teslimi ya da sözleşme konusu hizmetten faydalanabilmek için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, ALICI kusuru aranmaksızın herhangi bir nedenle hizmet bedelinin ödenememesi halinde Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği’nin (ABAD İktisadi İşletmesi) hizmet verme borcunun ortadan kalkacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın, sitede ilan edilen zamanlarda satın alabileceği hizmet adetlerine sınırlama getirilebilir. ALICI’nın sitede açıklanan kontenjanda belirtilen adetin üzerinde atölye/eğitim/seminer talep etmesi halinde kontenjan sınırını geçen miktar ABAD İktisadi İşletmesi tarafından iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’YA iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde hizmet verenin siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün sevkiyat masrafı ya da hizmet ekleri (atölyelere ilişkin materyaller) olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Satın alınan atölyeler/eğitimler ise satıcının internet sayfasında ilan ettiği tarih ve sürede ifa edilir. Bu süre içinde ürün/hizmet teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

ALICI, teslimata ilişkin yukarıda sayılın tüm hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

SATIN ALINAN ÜRÜN/HİZMET BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, ABAD İktisadi İşletmesi’nin ürünü teslim ya da atölye/eğitim hizmetini ifa yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ABAD İktisadi İşletmesi’ne ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde ABAD İktisadi İşletmesi’ne iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN/HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
ABAD İktisadi İşletmesi’nin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün/hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün/hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

CAYMA HAKKI:
Alıcı’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48.maddesinin 4.fıkrasına göre Alıcı, satın alma ve mesafeli satış ve hizmet sözleşmesinin onaylama tarihinden itibaren başlamak üzere 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı kullanılırken, ABAD İktisadi İşletmesi tarafından keşide edilen faturanın ibrazı zorunlu olup aksi takdirde Alıcı cayma hakkını kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı tarafından cayma hakkı bildirimi, iadeli taahhütlü mektup veya noter vasıtası ile yapılacak olup Alıcı cayma hakkını kullandığı takdirde sözleşmede belirlenen iletişim kanallarını kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ADI/UNVANI: Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği İlktisadi İşletmesi

ADRES: Bulgurlu Mahallesi, İzzetinbey Sokak 28C,
Ekşioğlu Mehmet Sitesi E Blok D:5, Üsküdar/İstanbul

EPOSTA:info@abad.org.tr
TEL:+90 (552) 331 9617

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ABAD İktisadi İşletmesi’ne aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:
ABAD İktisadi İşletmesi, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. Bu 10 günlük süre, hizmet almayı talep ettiğiniz atölye/eğitim/seminer’e internet sitemiz üzerinden erişiminizin kesildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Ücret iadenizin, kredi kartı ekstrenize yansıması, müşterisi olduğunuz bankaya bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu noktada şirketimizin bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında ABAD İktisadi İşletmesi’nin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle ABAD İktisadi İşletmesi tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı ABAD İktisadi İşletmesi’nin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, TR58 0001 5001 5800 7312 4221 77 IBAN no’lu banka hesabımıza (TL) yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online ödeme imkânından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.