Hakkımızda

 

Biz Kimiz?

UNESCO’nun vuslatının 700. Yılı olması nedeniyle 2021 yılını Yunus Emre Yılı ilan etmesi ile birlikte Yunus Emre ve diğer Anadolu erenlerini disiplinlerarası çalışmalarla ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtmak için yola çıkan ve bu doğrultuda canla başla ve aşkla çalışan bir topluluğuz.

Bizim topraklarımızda insan kendini felsefeden çok irfan ile tanır. İrfan kendini bilmek bilgisidir. Bu bilgiye erenlerin dili ile ulaşılır. Erenler dili ise insanlık tarihi kadar eskidir. Bu dil hangi lisanla, hangi zamanda, hangi coğrafyada konuşulursa konuşulsun, insanı kendine, içindeki birliğe davet eder. İnsanın kendi özünü gerçekleştirerek bütün evren için faydalı bir fert olması yolunda kapılar açar. Anadolu’yu bin yıldır Türk yurdu kılan, imar eden, mimarisi, edebiyatı, musikisi ile kültür üreten, eken, biçen, ‘ABAD’ eden bilinç ve emek bu dili konuşur. Bu her dem taze ve güncel olan ama klasik bir dildir. Öyle ki çarşıda, pazarda, sıradan insanlarımızın gündelik hayatlarında kullandığı fakat kendi içine doğru katman katman derinleşerek eşsiz bir estetik zevk ve fikir dünyası yaratan bir dildir.

Erenler dili her genç için, içine kendini koyabileceği, onunla kendini bir toprağa, ülkeye, bir tarihe ve sonunda evrensel anlamda bütün bir zamana ait hissedebileceği entelektüel genişliği de içinde taşır. Bu dil ve kültür toplumların sürekliliğini sağlar. Kopuşlar, travmalar yaşatmaksızın nesilden nesile kendini tekrar etmeyen bir yeniden üretimi mümkün kılar.

İnsana ve doğaya saygılı bir kalkınma ve büyüme sadece ekonomik aletlerle değil, kaynakları kabaca tüketmeyen, onları kıymetlendiren bir bilinç sayesinde olur. Bu bilinç Erenler diliyle doğrudan ilişkilidir. Bu kadim kültür doğru ve çağdaş bir biçimde işlenirse güncel bilgi ve kültür metotlarını kullanmak suretiyle günümüz insanlığının birçok derdine derman olacak bir potansiyeli içinde taşır.

Ekonomik krizler, salgın hastalıklar, savaşlar, çatışmalar, göçler, güç mücadeleleri, insani trajedilerle birlikte anılan 21. Yüzyıl, kuşatıcı, daha merhametli, tamahkâr olmayan, evrenin kaynaklarına bilinçle yaklaşan yeni insancıl paradigmalara ihtiyaç duymaktadır. İnsanlık adına ortak iyiyi arayan anlamlı girişimler kürenin her kesiminde güven uyandıracak, samimi ve çözüm odaklı inisiyatifler ortaya koyan kapsayıcı bir dili de gerektirmektedir. Anadolu’muzun kadim bilgelik kültürünün bu evrensel insani zeminlere de katkı sunacak büyük bir potansiyeli vardır. Dolasıyla bu kültürün özgüvene, derinliğe ve kapasiteye sahip genç nesillerle buluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.

Biz istiyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz bu güzel topraklarda büyüyüp kök salan kadim öğretileri en güzel biçimde öğrensinler, güncellesinler. Bu öğretilerle irtibatlı bir biçimde edebiyat, kültür, sanat, mimari, müzik ve bilim üretsinler ve sonra bu kıymetleri dünyaya taşıyarak bütün insanlıkla paylaşsınlar. Masallarla, mesellerle, menakıblarla, türkülerle açılan kapılardan girerek sevginin, saygının, edebin, çalışmanın önemini sıkılmadan, zorlanmadan, zevkle dinlesinler. Böylece büyüyüp serpilerek geleceğin Yunusları, Sarı Saltukları, Neşet Ertaşları olsunlar. Tercihleri ne olursa olsun, doktor, mühendis, sanatçı, bilim adamı, marangoz, işlerini aşkla, şevkle, en güzel biçimde yapmayı öğrensinler. Bu topraklardan aldıkları ilhamla evrensel değerlere katkıda bulunsunlar. İcatlar yapıp, yepyeni buluşlar ortaya koysunlar.
İstiyoruz ki geçmişten gelen ama aslında her an güncel olan, hiç eskimeyen Yunus’un izinden adım adım ilerlerken içindeki öğrenme isteği gün be gün çoğalan ve bu uğurda önce kendine sonra çevresine fayda sağlamak için heyecanla çalışan gönüllerle bir arada olalım. Çeşitli dallarda ve disiplinlerde yapılacak farklı çalışmalara vesile olalım. Bunları yaparken de pusulamız daima “aşk” olsun.

Misyonumuz:

Anadolu irfanının ve Türk kültür değerlerinin günümüz dünyasında en doğru biçimde tanınmasına, yaşanmasına ve yaşatılmasına zemin oluşturmak, Yunus Emre’den başlayarak tüm Anadolu erenlerinin çağlar aşan düşüncelerinin anlaşılmasına, şimdiye taşınmasına, güncel insani sorunlara çözüm üreten canlı sosyal platformlara ilham kaynağı olmasına yönelik ulusal ve uluslararası alanda kamuoyunda farkındalık yaratacak çalışmalar yapmak, kitaplar yayımlamak ve dağıtmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek, projeler geliştirmek ve yürütmek.

Vizyonumuz:

Anadolu irfanından hareketle kadim bilgelik geleneğinin yaşatılmasına hizmet eden, günümüz insanlığının psikolojik, sosyal, ekonomik sorunlarına çözümler öneren, ülkemiz ve tüm insanlık için iyi ve güzelin peşinde olan herkesin kendini ait hissedeceği bir zemin olmak.