Instructor Bio

1997 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Edebiyatı Bölümünde “Kastamonu’da Halk Tababeti, İnanış ve Uygulamaları” adlı bir tez hazırlayarak 2000’de tamamladı. 2009’da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Edebiyatı Bölümü doktora programını bitirdi. Doktora tezi, “Sözlü Kültür Ortamından Elektronik Kültür Ortamına Geçiş Sürecinde Kastamonu Halk Anlatıları” üzerinedir. “Armağan Efendi İlâhiyat (İnceleme-Metin)” adlı eser müstakil çalışmasıdır. “Melâmet Kalesinin Hazînedârı: Niyâzî-i Mısrî” adlı eseri Mustafa Tatcı ile birlikte hazırlamıştır. Halk edebiyatı ve halkbilimi disiplinlerinin çeşitli konularında kitap bölümleri, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Hâlen Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. Türk Halk Edebiyatı, Türk Halkbilimi, Türk Mitolojisi, Türk Halk Anlatıları, Tekke Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatının Kaynakları gibi lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Öğretmen Kursları

Kurs bulunamadı.

Reset all