Instructor Bio

1991’de İstanbul’da doğdu. Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nde tamamladığı lise öğreniminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü kazandı. Okula girdiği
ilk sene sanatla ilgilenmeye başladı. Orhan Dağlı’dan minyatür dersleri aldı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra çocuk eğitimi ve çocuk edebiyatına yöneldi. Farklı yazarlardan bu dalda süreli eğitimler aldı. Aylık çıkan bir dergide, yazdığı çocuk hikayeleri yayınlandı.

2014 yılını takip eden senelerde çeşitli vakıf ve kurumlarda çocuklara sanat atölyeleri verdi. 2016 yılında, minyatür eğitimine devam etmek için Geleneksel Sanatlar Akademisi’ne başladı. Burada Emine Navruz’dan minyatür dersleri almaya başladı.

Bir yandan da yazıları farklı site ve dergilerde yayınlandı. Çeşitli kitaplarda editörlük yaptı. Bu sırada yolları Usturlab’la kesişti. Kurumsal iletişim koordinatörü olarak görev yaptığı sırada bir yandan da çocuklar için sanat içerikleri hazırladı ve çocuklarla sanat atölyeleri yaptı. Mütevelli heyeti üyesi olduğu HERÇEV ile çocuklar için resim yarışmaları düzenlenmesine katkıda bulundu ve jürilik yaptı. Çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlarda yetişkinlere ve çocuklara minyatür eğitimi verdi.

Çocuklar ve Minyatür hayatının iki önemli yapı taşı. Bu iki alanda çalışmalarına devam ediyor.