Instructor Bio

Başak Arslan

Başak ARSLAN, 2002'de İzmir'de doğdu. Lise hayatının ilk üç yılında profesyonel olarak Latin Dansları ile ilgilenmiş, eş zamanlı olarak çeşitli STK'larda, TEMA ve AHBAB içerisinde, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuştur. Şu anda da TOG ve Elidor işbirliğinde yürütülen Kendi Yolumuzda projesinden mentörlük desteği almaktadır. Yeni dönem itibariyle Ankara Üniversitesi 3. sınıf psikoloji öğrencisidir. Üniversite yıllarında okulunun Psikoloji Topluluğu Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreterlik görevini yürütmüş olup Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) içerisinde Editörlük görevini yürütmektedir. Daha öncesinde TPÖÇG içerisinde farklı görevlerde de yer almıştır. Positive Organizational Behavior Laboratory (POBLab) içerisinde Endüstri ve Örgüt psikolojisine dair inceleme çalışmalarında bulunmuştur. European Federation of Psychology Students’ Association’ın Mind the Mind başlıklı sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak faaliyet göstermektedir. 2020 Ağustos tarihinde TPÖÇG Eğitmen Eğitimi'ne katılmıştır ve Yaygın Eğitim Eğitmeni olarak çeşitli konularda aktif bir şekilde eğitim vermeye devam etmektedir. Yaşamı boyunca bir öğretmen ve bir öğrenci olarak sınırlı bir kimlikten uzak ve eşit olmayı hayatının merkezine yerleştirmektedir.
İrem Özden 

İrem Özden, 1998 senesinde Ankara doğdu.  İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2021 senesinde Başkent Üniversitesinden mezun olarak Psikolog unvanını aldı. Lisans eğitimi boyunca çeşitli öğrenci topluluklarında (Başkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğu, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu, Türk Psikologlar Derneği Öğrenci Birimi vb.) görev almıştır. Aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında faaliyet göstermiştir. Şu anda TEGV gönüllüsü olarak ve eğitmen kimliği ile STK alanındaki faaliyetlerine devam etmektedir. IOM (Industrial Organizatin Management) şirketinde sosyal farkındalık departmanı üyesidir. 2020 Ağustos tarihinde (Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu) TPÖÇG Eğitmen Eğitimi'ne katılmıştır ve Yaygın Eğitim Eğitmeni olarak sosyal beceri konularında aktif bir şekilde eğitim vermeye devam etmektedir.

Öğretmen Kursları