Instructor Bio

Aybike Kıramanlıoğlu

1999 yılının Ocak ayında Konya-Ereğli’de dünyaya gelen Aybike Kıramanlıoğlu; ilköğretimine aynı şehirde başladıktan sonra baba mesleği gereği pek çok ilde eğitim hayatına devam etti. 2013-2018 yılları arasında Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nde geleceğin sosyal bilimcisi olmayı hedefleyerek hem öğretmenlerinin hem de kendisinin çabalarıyla nitelikli bir eğitim aldı. Lise dönemlerinde birçok konferans, yarışma ve projelere katılmasının yanı sıra topluluk faaliyetlerine karşı ilgisini ve motivasyonunu da keşfetti. 2018 yılında ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı ve halihazırda burada gönüllü faaliyetler göstermeye de devam ediyor. Okulun Psikolojik Bakış Topluluğu’nda ilk yıl Sosyal Etkinlik Koordinatörü, ikinci yıl ise Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini ifâ etti. Hâlen Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği’nde (ICHILD) Çocuk Hakları Eğitmenliği yapan Kıramanlıoğlu, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) bünyesinde çeşitli görevler aldıktan sonra deneyimsel öğrenmeye olan ilgisi hasebiyle Yaygın Eğitim Eğitmeni oldu. Öğrenmeye ve öğretmeye olan heyecanı ve motivasyonu sayesinde hem kendini hem de ulaşabildiği insanları geliştirmeye çalışıyor.Çiğdem Korkmaz

Çiğdem Korkmaz, 1999 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca ve sonrasında birçok farklı gönüllü organizasyon içerisinde (TEGV, TPÖÇG, TOG, ICHILD) farklı pozisyonlarda görevler alma şansı elde etti. Güncel olarak yer aldığı TPÖÇG (Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu) bünyesinde Eğitim Ofisi İç İşler Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. Özel bir şirkette İçerik Üreticisi/Yazar olarak çalışmakta ek olarak Deneyimsel Öğrenme Eğitmeni olarak farklı yaş grupları ile çalışmalarına devam etmektedir. Psikolog ve eğitmen kimliklerinin ardındaki motivasyon insanların ihtiyaç duydukları ve gelişime açık oldukları alana yönelik çalışmalar yapabilmek ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sunabilmektir.

Öğretmen Kursları